EDITH’S NOTEBOOK

Meeting Edith was going to be an exciting, overwhelming and especially an otherworldly experience for me.  She is an Austrian born Jew of the same age with my country Romania: 102 years.

CAIETUL LUI EDITH

Întâlnirea cu Edith avea să fie pentru mine o experiență uluitoare, copleșitoare, dintr-o altă lume. Edith este o evreică născută în Austria, de aceeași vârstă cu țara mea, România: are 102 ani.